Nowa technologia wytwarzania innowacyjnych mieszadeł dla przemysłu szklarskiego

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych mieszadeł dla przemysłu szklarskiego” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-1890/19).

Celem przedmiotowego projektu było uruchomienie sprzedaży ulepszonych maszyn – przemysłowych mieszadeł, wykorzystywanych w hutach szkła (produkcja szkła płaskiego w
technologii float).

Efektem realizacji projektu bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii jest uzyskanie technicznej, prawnej oraz organizacyjnej zdolności do realizacji wskaźników rezultatu projektu, którym jest produkt ulepszony w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski i na rynku międzynarodowym.

Koszty kwalifikowane projektu: 5 384 400,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 424 689,99 zł

Innowacyjne mieszadła dla przemysłu szklarskiego – oferta

 

Firmus oferuje innowacyjne mieszadła dla przemysłu szklarskiego wykonane w nowej technologii.

Innowacyjna technologia została opracowana przez pracowników Firmus w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa i we współpracy z ośrodkami naukowymi.

Technologia charakteryzuje się krótszym czasem produkcji i lepszymi parametrami środowiskowymi, w tym zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej i gazów spawalniczych.

 

Najważniejsze cechy innowacyjnych mieszadeł to:

  • Zmiana materiału konstrukcyjnego
  • Zmiany konstrukcyjne – rozstaw palców, obieg czynnika chłodzącego
  • Zmiany w obrębie technologii produkcji – ograniczenie liczby spoin, spawanie zrobotyzowane.

Jakie korzyści dla klienta?

  • Większa trwałość urządzenia
  • Poprawa szczelności
  • Większa homogenizacja masy szklanej
  • Ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego

Zaproponowane zmiany technologiczne ograniczają koszty operacyjne oraz koszty wymiany sprzętu.

Nasza innowacyjna technologia produkcji w obejmuje wszystkie typy mieszadeł w produkcji szkła typu float.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Skontaktuj się z nami