Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych mieszadeł dla przemysłu szklarskiego

Szanowni Państwo
Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych mieszadeł dla przemysłu szklarskiego” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-1890/19).

Celem przedmiotowego projektu jest uruchomienie sprzedaży ulepszonych maszyn – przemysłowych mieszadeł, wykorzystywanych w hutach szkła (produkcja szkła płaskiego w
technologii float).

Efektem realizacji projektu bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii jest uzyskanie technicznej, prawnej oraz organizacyjnej zdolności do realizacji wskaźników rezultatu projektu, którym jest produkt ulepszony w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski i na rynku międzynarodowym.

Koszt projektu: 5 745 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 407 590,00 zł

 

Skontaktuj się z nami